Kralen

Lego

Rummicup


Oplossingen voor dyscalculie


Wat kan er aan gedaan worden?

Allereerst begrip en aandacht voor het kind. Geef het kind een extra compliment als het een som goed heeft opgelost.
Niet de hoeveelheid sommen is van belang, wel de manier waarop het kind ze heeft opgelost.

Geef het kind zelfvertrouwen.

Dyscalculie gaat niet over. Het kan soms wel verbeterd worden door verschillende oefeningen.

Laat uw kind testen om een totaalbeeld te krijgen van de rekenproblemen en of het wel dyscalculie is.

Geheugen trainen door het doen van geheugenspelletjes.

Ontwikkelen van de vereiste vaardigheden: volgorden, ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht, patroon herkenning, visualiseren, oorzaak / gevolg denken.

Dit kan ontwikkeld worden door spelletjes als Mastermind, Rummikub, puzzelen, Lego, Tangram, etc.

Ontwikkelen van sleutel-begrippen zoals: waarde van de getallen, cijferreeksen, breuken door o.a. kaartspelletjes, kralenkettingen, etc.

Rekenen volgens één bepaalde methode b.v. Maatwerk (voorheen Remelka).
Niet creatief laten rekenen. Één oplossingsstrategie is belangrijk.

Oefeningen voor het automatiseren, gemaakt door Dhr. Rinze van Rossum, ambulant begeleider.
Met een leeswijzer voor leerkrachten en ouders. Klik hier voor de oefeningen.

Het gebruik van een rekenmachine aanleren als het rekenen echt niet lukt.

Veel structuur aanbrengen.

Bied het kind makkelijker, minder complexe sommen aan, met weinig taal.

Individuele- en materiële hulp bieden.

De som eerst voordoen, dan samen doen en uiteindeljk zelf laten doen.