Op deze website vindt u allerlei algemene informatie over dyscalculie.

Wij nemen geen testen af, ook kunnen u niet doorverwijzen. Wij hebben geen contacten met psychologen of testbureau's.

Op het forum is een schat aan informatie en ervaringen van anderen te lezen. Gebruik ook de zoekfunctie op het forum.

 

Er wordt veel gevraagd om foldermateriaal. Helaas hebben wij dit niet.


Oorzaken van dyscalculie


De geleerden zijn er nog niet uit wat nu precies de oorzaken van dyscalculie zijn.
Er wordt op verschillende plaatsen onderzoek naar gedaan.

De volgende factoren kunnen een rol spelen.
Sommige factoren moeten worden uitgesloten bij de beoordeling of het wel of geen dyscalculie betreft en heeft betrekking op zowel kinderen als volwassenen:

1) de intelligentie.
Ik denk dat dit wel getest moet worden, zodat je uitsluit of het eventueel om een zeer laag IQ kan gaan (<70).
Het is wel zo dat mensen met een normaal of zelfs een hoog IQ net zo goed dyscalculie kunnen hebben.

2) leerproblemen.
- De manier van denken. Hoe maakt men zich de stof, de basisbegrippen   eigen?
- De basisstof kan niet geautomatiseerd worden.
(De basisvaardigheden van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en   delen)
- Heeft men (ook) dyslexie waardoor het lezen op zich al een probleem is?
- Herkent men de getalsymbolen? Is er een verband tussen het zien van   het cijfer 5 en het daarbij behorende aantal?
- Hoe zit het met het begrip van de tekens, zoals +, - , =?

3) het onderwijs
- Is de rekenmethode goed?
- Instructie probleem: moet de leerkracht meer uitleg geven?

4) het korte termijn geheugen.
Als dit geheugen verminderd of gestoord is, is het moeilijk om berekeningen te onthouden en tot een goed resultaat te komen.

5) aangeboren- of erfelijke aandoeningen.
Er zijn aanwijzingen hiervoor, maar dit is nog niet echt concreet.

6) combinatie van deze factoren.