Informatie over het tot stand komen van deze website


De website over dyscalculie heb ik gemaakt in oktober 2005 voor onze zoon, die dyscalculie heeft. Daarnaast vond ik het belangrijk om ouders, kinderen en leerkrachten meer te informeren over dit onderwerp.

Op de eerste plaats ben ik moeder. Ook ben ik onderwijzeres, maar niet werkzaam in het onderwijs.
Ik spreek hier vooral vanuit een persoonlijk oogpunt en in tweede instantie pas als leerkracht.
Een persoonlijke begeleiding van dyscalculie kan ik dus niet bieden wel adviezen en doorverwijzingen naar adressen waar u meer hulp kunt krijgen. Op het forum en elders op de website zijn deze adressen te vinden.

Er is een verschil tussen niet goed kunnen rekenen en echt een dyscalculie.
Het daarom is belangrijk dat er eerst bepaald wordt of het wel dyscalculie is of niet. Dat zou kunnen door uw kind eerst te laten testen.

Zoals u op de website gelezen heeft kan dyscalculie bestaan uit een heel pakket van beperkingen.
Deze kunnen allemaal voorkomen, maar ook apart.
Geheugen problemen spelen echter een grote rol.

Het heeft een hele tijd geduurd voordat de diagnose dyscalculie van onze zoon werd vastgesteld.
Eigenlijk pas eind lagere school. Het zou daarom prettig zijn als er bij uw kind zo snel mogelijk bekeken kan worden wat het precies het probleem is.
Ik denk dat in groep 3 of 4 pas getest kan worden op dyscalculie, hier zijn nog geen protocollen voor.
Er kunnen wel al eerder tekenen van dyscalculie kunnen worden waargenomen.
Bij een vroege ontdekking kan er dan ook snel iets aan gedaan worden.
Ook beperkt u er dan de onzekerheid en andere nare gevoelens van uw kind mee.
Rekenen moet niet als iets negatiefs gezien gaan worden.

Dyscalculie is nog niet zo bekend als dyslexie en wordt daarom vaak niet begrepen. Zeker door de beperkingen die ermee kunnen samenhangen.
U zou op de school van uw kind kunnen vragen naar de naam van een testbureau of orthopedagoog en gz- psycholoog. Ook de school kan een goede bijdrage leveren door het kind te observeren en te kijken naar eventuele andere problemen.

Teveel rekenen en oefenen en er teveel mee bezig zijn een negatieve invloed kan hebben op het rekenwerk en het algemene humeur van het kind.
Rekenen en emotie hangen nauw samen. Belangrijk is dan ook om het kind te blijven stimuleren, zonder het teveel te pushen.
Vaak geeft het kind zelf aan dat het niet meer kan.

Omdat ik een drukke baan heb kan het zijn dat de website niet altijd up-to-date is. Heeft u aanvullingen, dan houd ik me van harte aanbevolen!

met vriendelijke groet,
Renée