Op deze website vindt u allerlei algemene informatie over dyscalculie.

Wij nemen geen testen af, ook kunnen u niet doorverwijzen. Wij hebben geen contacten met psychologen of testbureau's.

Op het forum is een schat aan informatie en ervaringen van anderen te lezen. Gebruik ook de zoekfunctie op het forum.

Er wordt veel gevraagd om foldermateriaal. Helaas hebben wij dit niet.


Dyscalculie een rekenstoornis


 

Nieuw op het forum Discussie..

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn betekent slecht kunnen rekenen.

 

Het voorvoegsel 'dys' komt uit het Grieks en betekent 'slecht'.
'Calculie' komt van het Latijnse 'calculare', dat 'rekenen' betekent.
Dat woord 'calculare' komt weer van 'calculus', dat 'kiezelsteen' betekent of 'steentje' op het rekenbord.

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht.

Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond.

Dyscalculie: een rekenstoornis
Dyscalculicus: iemand die dyscalculie heeft
Dyscalculici: meerdere mensen die dyscalculie hebben
Dyscalculisch: bijvoegelijk naamwoord van dyscalculicus

Uitspraak:
d y s c a l cu l i e [DISkalkulie]
d y sc a l C Ú l i c i [diskalKUliesie]

Vroeger werden kinderen met dyscalculie dom en lui gevonden, faalangst was het resultaat.
Nog steeds wordt het probleem onderschat.

Speciaal voor dyscalculici: Een Japanner en Amerikaan zeggen dat zij een nieuw record voor het aantal cijfers achter de komma van het getal pi hebben gevestigd. Zij hebben vijf biljoen (5.000.000.000.000) cijfers achter de komma berekend. .... (2010)
Reken maar uit!!

10 December 2012 zendt Labyrint, wetenschapsprogramma van de NTR en VPRO, een aflevering uit over rekenen. Hierin besteden we aandacht aan de verrassende resultaten van het Groot Nationaal Rekenonderzoek, waaraan ruim vijfduizend mensen meededen. Zo blijk dat Nederlands zijn onder te verdelen in vier rekentypes. De tweede helft gaat over dyscalculie, waarbij we onder andere kijken naar nieuw onderzoek dat al bij baby's wellicht dyscalculie kan voorspellen. Na afloop is er ook een live napraatsessie met Han van der Maas en Hans van Luit en kan iedereen vragen stellen via twitter of chat.

meer info hier