Kralen

Lego

Rummicup


Dyscalculieverklaring


Als een deskundige bij een leerling dyscalculie vaststelt, wordt er naast het deskundigenrapport meestal ook een dyscalculieverklaring afgegeven. In de dyscalculieverklaring staat welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert.

Een dyscalculieverklaring kan een leerling recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens.

De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan. Aan de dyscalculieverklaring kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De verklaring blijft altijd geldig. lees meer hier

Voorbeeld dyscalculieverklaring

Aangepaste toetsen en schoolexamens bij dyscalculie.

bron: www.balansdigitaal.nl

 

Dyscalculie wordt min of meer erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
(Notitie VO/OK?2004/19023: 'Hulpmiddelen en vrijstellingsmogelijkheden voor leerlingen met een beperking, zoals dyslexie en dyscalculie').

Wat moet er in een dyscalculie verklaring staan?

* Dyscalculie dient vastgesteld te zijn op basis van DSM-IV-TR™ criteria.
(dat is het klassificatiesysteem bij leerstoornissen)
* Omschrijving van de domeinspecificatie contexten waarin de problemen zich manifesteren.
(Dit betekent de omschrijving waar de problemen precies zitten)
* Wat nodig is om de problemen de faciliteren, te vergemakkelijken.

Het is belangrijk dat er getest wordt door een GZ-geregistreerde psycholoog. Deze kan de dyscalculieverklaring afgeven.

Zorg er wel voor dat de deskundige de gewenste maatregelen goed in deze verklaring opneemt, zodat een school hiermee uit de voeten kan.